Zdravstveno preventivni in izobraževalni program

Zdravstveno preventivni in izobraževalni program

Zdrav način življenja

Za koronarne bolnike, še zlasti pa še za tiste, ki  dalj časa živijo z dejavniki visokega tveganja na področju srčno žilnih obolenj je zelo pomembno, da poleg redne telesne vadbe skrbijo tudi za usmerjanje v zdrave načine življenja in druge oblike preprečevanja razvad. Med te sodijo dodatna izobraževanja pa tudi usposabljanje za drugačne oblike preživljanja prostega časa in zdravega načina prehranjevanja kot:

– zdravstvena predavanja s pogovori,

– organizacija zdravstveno preventivnih delavnic,

– testiranje telesnih zmogljivosti po hoji na 2 km,

– intenzivna rehabilitacijska vadba v zdravilišču v mesecu marcu,

– spremljanje vrednosti krvnega tlaka, holesterola  in glukoze,

– letno supervizijsko srečanje vaditeljic

Zgodovina strokovnih predavanj