Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč

Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč
Pohodništvo, izleti in druženja ter samopomoč

Pohodi v naravi

in gibanje v čistem  okolju dopolnjujejo  redne telesne aktivnosti, zato so pomemben del društvenih dejavnosti. Vsako leto potekajo štirje organizirani pohodi: aprilski pohod v okoliške kraje, osrednji junijski pohod ob zaključku spomladanskega ciklusa vadbe, veliki pohod ob Dnevu srca po “Srčkovi poti” in poznojesenski pohod po Brkinih.

Poleg navedenih organiziranih skupnih pohodov pa je zelo prepoznaven tudi vsakomesečni pohod po Srčkovi poti, ko se pred brunarico Črne njive zberemo vsako prvo nedeljo v mesecu ob 14.00  uri

Družabna srečanja

Organizirana družabna srečanja so tri:

– poletno srečanje ob zaključku poletne sezone -15. junija,

– srečanje koronarnih klubov in društev Slovenije,

– prednovoletno srečanje članov in prijateljev. 

Izleti

Vsako leto v mesecu maju društvo organizira društveni izlet  pod geslom Spoznavajmo značilne slovenske kraje.