Predstavitev društva

Domov / Predstavitev društva

Kdo smo?

Koronarni klub Brežice je prostovoljno, dobrodelno, humanitarno in nepridobitno združenje koronarnih bolnikov, njihovih svojcev ter drugih oseb s težavami srčno-žilnega sistema. Združuje bolnike s stabilno angino pektoris, po srčnem infarktu, s srčnim popuščanjem, po premostitveni operaciji ali širitvi koronarnih arterij z vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali srčnim popuščanjem ali srčnim spodbujevalnikom ter s prisotnimi dejavniki tveganja (krvni tlak, sladkor, maščobe).

Smo edino tovrstno društvo v posavski regiji, ki nadaljuje rehabilitacijo srčnih bolnikov začeto v toplicah in z njo omogoča krepitev telesne kondicije, psihične stabilnosti, izboljšanje zdravstvenega stanja in kar je zelo pomembno, omogoča navezovanje stikov in druženje bolnikov z podobnimi težavami.

Koronarni klub Brežice je bil ustanovljen 10. 3. 2006 in ima več kot 300 članov. Organizirani smo v sedmih vadbenih skupinah, ki delujejo na področju Posavja. Z vadbo smo pričeli  spomladi leta 2006 v Brežicah, jeseni se je pridružila skupina v Krškem, naslednje leto skupina v Dobovi, leta 2008 na Senovem, 2010 v Bistrici ob Sotli, 2011 v Kostanjevici na Krki in leta 2015 v Velikem Podlogu.

Cilji klubskega delovanja so:

Preprečiti slabšanje zdravstvenega stanja, znižati stopnjo obolevnosti, obvladati dejavnike tveganja, zmanjšati porabo zdravil, zmanjšati število ponovnih hospitalizacij, podaljšati aktivno življenjsko dobo in izboljšati kvaliteto življenja.

Kaj vam ponuja koronarni klub?

 • Dvakrat tedensko organizirano rehabilitacijsko telesno vadbo pod strokovnim vodstvom usposobljenih vaditeljic (medicinskih sester ali fizioterapevtov), prilagojeno telesnim zmogljivostim udeležencev.
 • Udeležencem vadbe merimo in  spremljamo vrednosti krvnega tlaka in utripa.
 • Poskrbimo za strokovna predavanja o srčno-žilnih boleznih in zdravemu načinu življenja.
 • Organiziramo test hoje, telesne vzdržljivosti, ITM in počutja.
 • Pripravljamo tečaje TPO in delavnice zdrave hrane za koronarne bolnike.
 • Medsebojno si pomagamo s koristnimi nasveti.
 • Dajemo podporo članom, da vztrajajo v novih oblikah življenja zdravega življenja in si   prizadevamo za dobro počutje vseh.
 • Organiziramo pohode za člane.
 • Skrbimo za organizirana druženja in oglede kulturnih znamenitosti.
 • Mislimo na lepše plati življenja in se veselimo lepih dni z vsakim od članov.

Temeljno poslanstvo

Temeljno poslanstvo kluba je prizadevanje, da koronarni bolniki ter osebe z enakimi ali podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarne bolezni, nadaljujejo s programom strokovno vodene redne telesne vadbe, si medsebojno pomagajo, zlasti preko skupinskih oblik druženja, pohodništva in strokovnih predavanj ter tako kljub bolezni ohranjajo pričakovano kvaliteto življenja.

Dejavnosti društva

• Organiziranje in izvajanje telovadbe v skupinah pod vodstvom medicinskih sester in fizioterapevtk.
• Organiziranje predavanj in svetovanj za člane in njihove družinske člane na različne teme s področja rehabilitacije bolezni srca in ožilja ter zdravega načina življenja.
• Organiziraje tečajev prve pomoči in prikaz uporabe prenosnega defibrilatorja.
• Druženje in pohodništvo.
• Strokovno usposabljanje izvajalcev programov.
• Organiziranje rehabilitacijskih programov v toplicah.
• Sodelovanje z ZKDKS, Splošno bolnišnico Brežice in zdravstvenimi domovi v Posavju.

Naša vizija

Vizija društva je zagotoviti organizirane oblike pomoči vsem, ki potrebujejo podporo v procesu vseživljenjske rehabilitacije po operativnih posegih ali zdravstvenih zapletih, odpravljati dejavnike tveganja na področju srčno-žilnih bolezni ter promovirati zdrave načine življenja odrasle populacije.

Klub si s programom vseživljenjske rehabilitacije srčnih bolnikov prizadeva postati pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načina življenja koronarnih bolnikov v regijah Posavje in Obsotelje.

Naša strategija

Za uresničitev poslanstva in vizije društvo skrbi tako, da organizira in pospešuje:

 • strokovno vodeno skupinsko rehabilitacijsko vadbo, ki je prilagojena koronarnim bolnikom in poteka dvakrat tedensko v telovadnici ali na prostem,
 • strokovna predavanja v zvezi s preprečevanjem srčno žilnih bolezni,
 • strokovno pomoč pri doseganju boljših prehranjevalnih navad,
 • pohode v naravo z druženjem in dobrodelnimi akcijami,
 • sistematično merjenje krvnega tlaka in letne preglede maščob in sladkorja v krvi,
 • vzpodbuja člane, da sodelujejo v rednih kontrolah pri lečečem zdravniku,
 • spremlja učinke vadbe in drugih preventivnih aktivnosti.

Kje smo?