Osebna izkaznica

Domov / Osebna izkaznica

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA

Ime društva: KORONARNI KLUB BREŽICE
Naslov in sedež: ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE

Datum ustanovitve: 10. 3. 2006
Matična številka: 2096820

Davčna številka: 82693480

Davčni zavezanec: NE

E-mail: info@koronarni-klub-brezice.si
Internet: www.koronarni-klub.brezice

Telefon: 031 306 654
Uradne ure: Sreda: 9.00-10.00

Vodstvo in organi društva: Predsednik: Robert Vahčič

Mobitel:  031 306 654

Strokovni vodja: Mojca Savnik Iskra, dr. med.

Kontaktna oseba: Sonja Herakovič

Vpisan v register    društev  UE Brežice: 28.03.2006

Pravnoorganizacijska oblika: društvo – šifra 453, SKD: 94.999 Dejavnost: prostovoljno, dobrodelno, humanitarno in  nepridobitno delo na področju zdravja, rekreacije in socialnega varstva Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

TRR račun pri Banki Delavski hranilnici, štev.: SI5661000002071921

Zastopnik: Robert Vahčič, predsednik

Vodenje društva

Koronarni klub Brežice smo pod pokroviteljstvom Internega oddelka JZZ Splošne bolnišnice Brežice in Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije ter ob pomoči Društva za srce in ožilje Posavja ustanovili na ustanovnem občnem zboru 10. 3. 2006. Pobudnica za ustanovitev je bila Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. interne medicine, ki je do zdaj ostala strokovna vodja kluba. V strokovnem svetu kluba je poleg Mojce Savnik Iskra aktivna še Branka Horvat, dr. med., specialistka fiziatrije. Zadnjih pet let funkcijo predsednika kluba zavzeto opravlja Alojz Brajkovič. Prvi predsednik Koronarnega kluba je bil Anton Čančer, ki je sodeloval pri ustanovitvi kluba,  vodstvo pa je leta 2010 predal Cirili Bajc. Naša blagajničarka in tajnica je vsa leta Metka Kržan. Trenutno so člani upravnega odbora: Mojca Savnik Iskra, Alojz Brajkovič, Metka Kržan, Andrej Petan in Janez Žarn. Za varno in strokovno vadbo trenutno skrbi 21 vaditeljic, ki so bile izbrane iz vrst medicinskih sester in fizioterapevtk in so bile usposobljene na tečajih, ki jih je organizirala  ZKDKS. Predsednica aktiva vaditeljic je Metka Žlak, DMS, ki je vključena v vadbo in koordinira razporede vaditeljic in skrbi tudi za izobraževanja vaditeljic.