OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

EVIDENCA O ČLANIH KORONARNEGA KLUBA BREŽICE

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

KORONARNI KLUB BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE,

koronarni.klub.brezice@gmail.com

 

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:

Pooblaščena oseba ni imenovana.

 

 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Medsebojno komuniciranje članov.

Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo oziroma obdelujejo za ta namen:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. elektronska pošta,
 4. datum rojstva,
 5. telefonska številka,
 6. status zaposlitve (podjetje ali upokojenec/ka),
 7. fotografije.

 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Statut Koronarnega kluba Brežice, privolitev posameznika po določbi točke (a) člen 6/1

Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 • Obrazložitev zakonitih interesov1 :

/

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov2 osebnih podatkov, če obstajajo:

Uporabniki osebnih podatkov so vsi člani Koronarnega kluba Brežice. Osebi podatki se ne     posredujejo tretjim osebam, razen uradnim osebam na njihovo zahtevo (inšpekcijske službe, policija). To določilo morajo spoštovati vsi uporabniki osebnih podatkov.

 

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

/

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za

   določitev tega obdobja:

Osebni podatki se hranijo dokler je član vpisan v evidenco članov Koronarnega kluba Brežice

oziroma dokler Koronarni klub Brežice deluje.

 

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov

  in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi

  in pravice do prenosljivosti podatkov:

Vsi člani imajo pravico preveriti vse svoje osebne  podatke v evidenci članstva ali na spletnem

naslovu https://www.koronarni-klub-brezice.si  ter zahtevati popravke ali izbris.

Zahteva mora biti poslana na uradni elektronski naslov Koronarnega kluba Brežice

(koronarni.klub.brezice@gmail.com). Za dostop do spletnega naslova kontaktov, vsak član

prejme uporabniško ime in geslo, ki ga mora skrbno varovati.

1 Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

2 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

 

Obrazec OBV – 3. 9. 2018

 

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se

je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-

naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 • Informacije o tem:

zagotovitev osebnih podatkov je društvena obveznost: Da.

    

posameznik mora zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da, posameznik mora zagotoviti osebne podatke. Posledice ne zagotavljanja osebnih podatkov so otežkočena komunikacije med člani. V primeru, da član ne zagotovi osebnih podatkov je sam odgovoren za ne prejete informacije, ki lahko imajo za posledico izključitev iz članstva Koronarnega kluba Brežice.

 

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem

  profilov ter   v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in

  predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni

 podatki:

    Posameznike se ne profilira. Prav tako se ne izvaja avtomatizirano odločanje na podlagi njihovih osebnih podatkov.